שיטת החזית המאווררת

חזית מאווררת הינה הסטנדרט הגבוה ביותר למערכת בידוד המייצרת חסכון באנרגיה. הבידוד האפקטיבי
ביותר הוא פלטות של פוליסטרול, אך קיימים גם סוגים אחרים של בידוד.

בישראל, לא רבים מכירים ציפוי קירות בשיטת החזית המאווררת ועקב כך בידוד הקיר מבוצע ללא המרווח
של 2 ס"מ הנדרש למעבר האויר. הדבר מביא לכך שהקיר "אינו נושם" ומים נאגרים בקיר.

במידה והדבר אינו מטופל בזמן , מופיעים לאחר תקופה מסוימת עובש ופטריות בקירות הבית. בנוסף,
במקרים רבים שמים בידוד על הקיר אולם לא סוגרים אותו בצורה נכונה ולכן גם לא נסגרים הגשרים
התרמיים  (thermal bridges).

לפי הסטנדרנט הבינלאומי על פיו אנו עובדים – לאחר סיום ציפוי הקיר יש לבקר את העבודה באמצעות
תמונות תרמוגרפיות על מנת לוודא שאין גשרים תרמיים. במקרים רבים לא נכנס מספיק אויר לחלל זרימת
האויר. לפני יצירת החזית המאווררת יש לחשב את מימדי החלל.

בתמונות אלו ניתן לראות את העיקרון של חזית מאווררת בקיר:

hinter_fassade_1  * החלק הכחול הוא הקיר, החלק הירוק מסמן את ציפוי הקיר.
* החץ האדום מסמן את כיוון זרימת האויר מלמטה למעלה.
* החלק הצהוב הוא הבידוד.
* הלאטות מוחזקות באמצעות לוחיות אלומינים במרחק 2 ס"ממהקיר
כך שהאויר יכול לזרום מלמטה למעלה.
hinter_fassade_2
hinter_fassade_3

דוגמה לבידוד קיר שגוי

hinter_fassade_4

תמונה המדגימה בידוד יתר

hinter_fassade_5

דוגמאות לעבודות

hinter_fassade_galeriebild1 hinter_fassade_galeriebild2 hinter_fassade_galeriebild3 hinter_fassade_galeriebild4
קירות בציפוי צפחה קירות בציפוי צפחה קירות בציפוי צפחה קיר בציפוי אלומיניום טבעי
hinter_fassade_galeriebild5 hinter_fassade_galeriebild6 hinter_fassade_galeriebild7 hinter_fassade_galeriebild8
 דוגמא לקיר מצופה מתכת בשיטת
החזית המאווררת
 קירות בציפוי צפחה  קירות בציפוי קרמי  קירות בציפוי קרמי
hinter_fassade_galeriebild9 hinter_fassade_galeriebild10 hinter_fassade_galeriebild11 hinter_fassade_galeriebild12
 דוגמא למבנה הבנוי מקירות מסוג
Eternit, Stülpdeckung
לפי עיקרון החזית Modula
המאווררת.
 alucobond קיר בציפוי  קירות בציפוי קרמי  קירות בציפוי קרמי
hinter_fassade_galeriebild13 hinter_fassade_galeriebild14 hinter_fassade_galeriebild15 hinter_fassade_galeriebild16
 Alucobond שילוב קרמיקה ו-  קיר משולב קרמיקה ו-
עם חזית מאווררת alucobond
ובידוד.

   קיר מ- Alucobond(חומר
המורכב משני לוחות אלומיניום
דקיקים עם ליבת פוליקרבונט, בעל
יחס חוזק/משקל מצוין) עם חזית
מאווררת ובידוד

 Keramik, Altair 12 DL
hinter_fassade_galeriebild17 hinter_fassade_galeriebild18
 Keramik, Altair 12 DL  Keramik, Altair 12 DL

תרמוגרפיה

באמצעות תמונות תרמוגרפיות ניתן לראות את זרימת האנרגיה בתוך המבנה. באמצעות תרמוגרפיה ניתן
לאמוד במדויק היכן קיים חור בגג שטוח או בקיר לדוגמה

hinter_fassade_galeriebild_thermo1 hinter_fassade_galeriebild_thermo2 hinter_fassade_galeriebild_thermo3 hinter_fassade_galeriebild_thermo4