דוגמאות לחדרים מבודדים באמצעות לוחות טיט ומערכת לחימום הקיר

a a2
a a2
a a2