Holzfenster_beschriftung33

 

התימה הסטנדרטית של חלונות עם בידוד ברמה גבוהה.
1 – מערכת סגורה הרמטית ללא מקומות ליציאת/כניסת אויר.
2 – פח ארוך יותר למניעת כניסת גשר עם גשר גשר תרמי סגור.
3 – פח.
4 – 3 שכבות עץ מודבקות.
5 – 2 סוגי של סגירה/איטום סביב פנים החלונות.
6 – זכוכית להגנה מקרני השמש.
7 – פנל להחזקת הזכוכית. הפנל מוסתר.
8 – אטימה באמצעות סיליקון בחוץ ובפנים.
9 – חלון פלצונל מאוורר 2.5 ס"מ.