מערכת שימור אנרגיה בפורמט בלוקים

* סוללות הבלוק של בן עמי ניתנות לחיבור למערכות מותאמות לסוללות.
* קשרים מרובים של סוללות בלוק יוצרות מערכות שימור עם ביצועים גבוהים ופלט אלקטרוני.
* הסכמי הפצה של המודלות אפשריים.
* יחידת הגנה וניטור מרכזית לכל סוללה מקושרת.
* פתרונות מותאמים ויחודיים לפי דרישות הלקוח.
* 100% פלט אנרגיה לתקופה ארוכה לאור עומק פיתוחה מוצר.

speicherloesungen_grafik_01_238a717f50
greencap_presse